ubezpieczenie murów ze stałymi elementami – w razie zdarzeń losowych np. wichury Ubezpieczyciel pokryje szkody między innymi w razie zarwania dachu, uszkodzenia ścian, stałych elementów wskutek pożaru, ulewnego deszczu itp… Pokryje także koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie oraz koszty poszukiwania przyczyn szkody (jeśli np. nie wiesz skąd nastąpiło zalanie lub co spowodowało pożar)

ubezpieczenie ruchomości domowych/wyposażenia –w razie zniszczenia lub utraty mebli, dywanów, sprzętów itp… wskutek zdarzeń losowych, kradzieży lub wandalizmu Ubezpieczyciel pokryje straty.

OC w życiu prywatnym – jest bardzo ważne jeśli mieszkasz w budynku wielorodzinnym (bloku) i „zalejesz” sąsiada z dołu, wówczas to Ubezpieczyciel, a nie Ty zwróci sąsiadowi koszty remontu. Jeśli Twoje Dziecko lub pies wyrządzi komuś szkodę lub podczas jazdy rowerem spowodujesz kolizję drogową, Ubezpieczyciel pokryje straty.

Jeśli uprawiasz dodatkowe sporty amatorsko np. jazda konna, strzelectwo, żeglarstwo możesz rozszerzyć zakres ochrony tak aby Ubezpieczyciel pokrywał straty w razie gdy wyrządzisz szkodę.

Assistance – w ramach dodatkowego ubezpieczenia otrzymasz pomoc fachowców po szkodzie np. malarza, dekarza, elektryka i wielu innych.

Dodatkowo w ramach ubezpieczenia domu możesz objąć ochroną mienie w ogrodzie, ubezpieczyć domowników polisą NNW, wykupić pomoc prawną, a także rozszerzyć zakres ochrony o ubezpieczenie domku letniskowego.