Ubezpieczenia na życie indywidualne oraz grupowe

Ubezpieczenie na życie służy zabezpieczeniu finansowemu osoby ubezpieczonej na wypadek choroby oraz wypadku. W momencie śmierci osoby ubezpieczonej zapewnia stabilność finansową dla osób wskazanych przez ubezpieczonego na polisie.

W zależności od Państwa potrzeb zapewniamy ochronę:

  • Ubezpieczenie jako zabezpieczenie Życia i Zdrowia Twojej Całej Rodziny
  • Ubezpieczenia jako zabezpieczenie Twojego kredytu
  • Dla zapewnienia ochrony Życia i Zdrowia Twoich pracowników oraz kadry zarządzającej Twojej Firmy
  • Grupy Otwarte – ubezpieczeniowe grupowe już dla jednej osoby fizycznej
  • NNW dla aktywnych s osób wykonujących sporty amatorsko oraz wyczynowo sporty
  • NNW dla dzieci najmłodszych oraz tych starszych

Otwarte Grupy Ubezpieczeniowe

Chcesz posiadać ubezpieczenie grupowe a ….
…. prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą ?
… wychowujesz dzieci?
… jesteś freelancerem?
… w zakładzie pracy nie ma ubezpieczenia grupowego?

Otwarte grupy są stworzone z Myślą o Tobie.