W budowie

W budowie.

Małgorzata Kadłubaj

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego – Wydział Zarządzania o specjalności rachunkowość i zarządzanie finansami.
Wieloletni praktyk pracujący jako główny księgowy a od kilku ostatnich lat jako właściciel a obecnie Prezes Zarządu i udziałowiec Biura Rachunkowego, współpracujący z różnorodnymi podmiotami gospodarczymi zarówno z kapitałem krajowym jak i zagranicznym o różnych profilach działalności. Doświadczony wykładowca rachunkowości w SKwP ( Stowarzyszenie Księgowych w Polsce). Członek Ogólnopolskiej Komisji ds. Biur Rachunkowych w kadencji 2015-2018. Konsultant merytoryczny Akademickiego Centrum Edukacyjnego.

mec. Paweł Strzelec

Radca prawny, wieloletni wykładowca akademicki. Specjalizuje się w obszarze prawa medycznego, szczególnie w problematyce ochrony prawnej podmiotów leczniczych oraz osób wykonujących zawody medyczne.
Od 2000 r. regularnie prowadzi autorskie szkolenia z prawa medycznego dla przedstawicieli zawodów medycznych oraz kadry zarządzającej podmiotów leczniczych. Stale współpracuje z samorządami zawodowymi środowisk medycznych. Autor wielu publikacji z zakresu prawa medycznego, prawa ubezpieczeń, postępowania karnego. Sędzia Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie.