Wielkie rzeczy
rozpoczyna się od
wykonania pierwszego kroku...