Prowadzisz działalność gospodarczą? Warto zastanowić się nad kompleksowym zabezpieczeniem swojego biznesu. Ubezpieczenie mienia firmowego jest gwarancją na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych takich jak pożar czy kradzież. W razie wystąpienia szkody ubezpieczyciel pokrywa część lub całość strat poniesionych w wyniku zdarzenia. Ciągłość prowadzenia działalności w trudnych sytuacjach zapewnia jedynie dobrze dopasowane ubezpieczenie i warto o tym pamiętać.

Zakres ubezpieczenia:

_

Podstawowym rozróżnieniem w przypadku ubezpieczenia mienia ze względu na zakres są ubezpieczenia od ryzyk nazwanych oraz tzn. ubezpieczenia all-riskowe. Ubezpieczenie od ryzyk nazwanych cechuje się tym, że ubezpieczyciel bierze odpowiedzialność za szkody będące następstwem zdarzeń wymienionych w OWU. Ubezpieczenie All-risk jest to można powiedzieć wyższa generacja ubezpieczeń w których ubezpieczyciel bierze odpowiedzialność za wszystko, z wyjątkiem tego co zostało wskazane i wyłączone w OWU.

Co podlega ubezpieczeniu:

_

Ubezpieczeniem mogą zostać objęte niemal wszystkie aktywa firmowe. Jako podstawowe wymienia się głównie:

 • Budynki
 • Mienie ruchome
 • Sprzęt elektroniczny
 • Mienie osób trzecich
 • Nakłady adaptacyjne
 • Maszyny i urządzenia
 • Przedmioty szklane

Assistance

_

Dodatkowym ubezpieczeniem może być ubezpieczenie assistance. Zapewnia ono fachową pomoc w przypadku wystąpienia wielu zdarzeń. Jeżeli w przypadku próby włamania zostaną uszkodzone zamki, można wezwać ślusarza, lub też hydraulika w razie szkody polegającej na awarii instalacji grzewczej. Organizacja lokalu zastępczego, czy transport mienia po szkodzie również nie musi być już twoim problemem. Zakresy assistance w ubezpieczeniu mienia firmowego są tak skonstruowane aby w razie wystąpienia zdarzenia pomogły ci jak najszybciej uporać się z problemem. Jedyne co wówczas musisz zrobić to skontaktować się ze swoim ubezpieczycielem.

Ochrona prawna

_

W natłoku nowych i aktualnych przepisów nie jeden przedsiębiorca ma wątpliwości, czy nasze działanie lub zaniechanie jest zgodne z prawem. Nie ma sensu narażać się na konsekwencje przekroczenia uprawnień lub złamania prawa. Mając ubezpieczenie ochrony prawnej ten problem znika. W razie wątpliwości wystarczy skontaktować się z infolinią prawną, czy wybranym prawnikiem (w zależności od zakresu) i poprosić o opinię w danej sprawie. Jeżeli dojdzie nawet do sprawy sądowej, w wybranych wariantach, ubezpieczyciel może pokryć koszty adwokata , a nawet związane ze sprawą koszty sądowe. Strach przed sądem i związanymi z procesem kosztami w przypadku posiadania ochrony prawnej przestaje nagle być problemem.

Odpowiedzialność cywilna firm

_

Prowadząc działalność gospodarczą, czy użytkując nieruchomość przedsiębiorca jest zobligowany do zapewnienia bezpieczeństwa sobie i innym. Szkody związane z posiadaniem i użytkowaniem mienia to dodatkowy koszt , często sięgający dziesiątek czy setek tysięcy złotych. Od takich szkód chroni ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. W przypadku gdyby w wyniku nieodśnieżenia chodnika osoba trzecia uległa wypadkowi ubezpieczyciel weźmie na siebie wypłatę odszkodowania oraz będzie w razie konieczności reprezentował ubezpieczonego w sądzie. A co jeżeli nasz produkt wyrządził komuś szkodę, kamień z dachu spadł na stojącego przed firmą Mercedesa, czy mienie będące przedmiotem naprawy uległo zniszczeniu lub uszkodzeniu? Mając ubezpieczenie OC również nie jest to problemem.

Ubezpieczenie OC jest tak skonstruowane aby zapewnić przedsiębiorcy komfort i bezpieczeństwo. Dla wielu specyficznych branż są dodatkowe rozszerzenia, jak choćby klauzula przeniesienia chorób zakaźnych przeznaczona dla salonów kosmetycznych, czy punktów medycznych.

Pamiętaj, że sytuacja finansowa firmy może się nagle odwrócić kiedy przyszłoby zapłacić gigantyczne odszkodowanie, za nieumyślnie wyrządzoną szkodę . W takiej sytuacji nie ma lepszego poczucia bezpieczeństwa od dobrej polisy OC.

Możliwe podstawowe rozszerzenia ubezpieczenia OC:

_
 • OC pracodawcy
 • OC najemcy nieruchomości
 • OC najemcy ruchomości
 • OC za szkody w mieniu powierzonym w celu wykonania usługi
 • OC spedytora
 • OC organizatora imprez nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia
 • OC najemcy nieruchomości i ruchomości
 • OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców bez prawa do regresu
 • OC za szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych

Cargo

_

Jeżeli profil działalności wymaga częstych lub cyklicznych transportów towaru, warto rozważyć ubezpieczenie mienia w transporcie tzw. cargo. Zakres ubezpieczenia można dopasować do potrzeb, poczynając od ubezpieczenia od szkód związanych z kolizją, a na kradzieży kończąc. Tego rodzaju ubezpieczenia są dobrze znane przede wszystkim przewoźnikom, dla których są nieodłącznym elementem prowadzonej działalności.

Jeżeli masz wątpliwości co do zakresu ochrony lub chcesz porozmawiać o swoim ubezpieczeniu skontaktuj się z nami.